E-Posta: info@arzem.com.tr | Telefon: +90 312 446 59 44

Püskürtme Beton.

puskurtme-betonPüskürtme beton, onarım veya yapım amacı ile önceden hazırlanmış olan betonun hava basıncı yardımı ile yüksek hızla uygulama yüzeyi veya uygulama alanına püskürtülerek elde edilen betondur. Dökme betona göre daha ucuza ve hızlı imal edilir. Püskürtme beton yüksek dayanım ve durabiliteye sahiptir.

Püskürtme beton iki farklı şekilde uygulanabilir. Uygulama yapılan yerin özelliklerine, uygulama hızına ve istenen beton kalitesine bağlı olarak bu iki sistemden biri tercih edilir:

1. Kuru karışımlı püskürtme beton, beton karma suyunun betona püskürtme başlığında ilave edilerek karışımın basınçlı hava ile yüzeye püskürtülmesi sonucu elde edilen betondur.

2. Islak karışımlı püskürtme beton, priz hızlandırıcı katkı maddeleri hariç, bütün karışım elemanlarının püskürtme başlığına gelmeden önce birlikte karıştırılarak karışımın basınçlı hava ile yüzeye püskürtülmesi sonucu elde edilen betondur.

Back to Top