E-Posta: info@arzem.com.tr | Telefon: +90 312 446 59 44

Geosentetik Projeleri.

Geo sentetik projelerKarayolları Projeleriyle;

·    Dolgu ve yarma tabanlarının dolgu+kaplama+trafik yüklerine karşı dayanımı,

·    Yeraltı suyu durumu,

·     Kazı malzemesinin sertliği, kabarma/sıkışma faktörü,

·     Heyelan potansiyeli,

·     Zemin karakteristikleri,

·     Sanat yapıları temel inşaatı için taşıma gücü,

·     Ariyet, depo ve su temin yerleri,

·     Hafriyat malzemesinin dolgu için uygunluğu,

·   Depremsellik ve dinamik etkiler belirlenerek mühendislik yaklaşımlarıyla karayollarının çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan  en uygun şekilde üst yapı tasarımı oluşturulmaktadır.

Back to Top