E-Posta: info@arzem.com.tr | Telefon: +90 312 446 59 44

Güzergah Etütleri.

proje3Güzergah etütleri, yolun geçmesi zorunlu olan noktalarını birbirine bağlayan en uygun seçeneği bulmak için yapılır. Firmamız tarafından harita şeridi üzerinde tespit edilen güzergahta dolaşarak haritanın araziye uygunluk derecesi kontrol edilir. Bu esnada geçilmesi zorunlu olan noktaların durumu incelenir, haritadaki eksik bilgiler tamamlanır, görülen hatalar düzeltilir ve toprak alınacak ve depo edilecek yerler ile bu yerlere nasıl gidilip gelineceği tespit edilir. Her güzergah için bir uygunluk raporu hazırlanır. Bu raporda;

  • Güzergahın toplam uzunluğu,
  • Güzergahın geçtiği ana ve tali yollar,
  • Meyiller ve meyil kayıplarının yerleri,
  • Kamulaştırma durumları,
  • Akarsu geçit yerleri,
  • Yeraltı ve yüzeysel sular ile ilgili drenaj durumu,
  • Her türlü imalat cinsi ve yerleri,
  • Güzergah boyunca jeolojik oluşum ve jeoteknik yapı,
  • Yolun yaklaşık maliyet hesabına dair bilgiler yer alır.

 

Back to Top