E-Posta: info@arzem.com.tr | Telefon: +90 312 446 59 44

Hidrojeolojik Etütler.

hidrojeolojik etütlerFirmamızda yapılan hidrojeolojik etütler genel olarak;

  • Havza bazında veya münferit Hidrolojik –  Hidrojeolojik etüt, kaynak geliştirme ve ıslahı çalışmaları, yeraltı suyu planlaması (yer altı su seviyeleri, sudan kaynaklı alterasyonlar, akifer özelliklerinin belirlenmesi, yer altı suyunun akım debileri ve yönü) bu çalışmalara ait modellerin oluşturulması, hidrojeolojik haritalarını ve raporlarını hazırlanması
  • Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt ve sondaj, jeolojik modelleme ile kuyu logunun ve raporlarının hazırlanması,
  • Çevre jeolojisi ve çevresel etki değerlendirme kapsamındaki jeolojik, mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojik etüt ve modelleme ile jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,
  • Havalı – köpüklü sistem ile su sondajları yapımını,
  • Rotari sistem ile su sondajları yapımını,
  • Pompa tecrübelerini,
  • Su analizleri, arama ve kullanma .
Back to Top