E-Posta: info@arzem.com.tr | Telefon: +90 312 446 59 44

Maden Sondajı.

baritYeraltında bulunan jeolojik formasyonlar ve yeraltı zenginlikleri ( kömür, metalik maden, doğalgaz, petrol vb.) hakkında bilgi toplamak ve işletmelerde üretime geçmek amacı ile kuyu açmak için yapılan işlemlere maden sondajı denir.

Amaçlarına Göre Maden Sondajları

Arama Sondajları: Aranması öngörülen maddelerin (yeraltı doğal zenginliklerin) yeraltında varlığının olup olmadığını saptama amacı ile yapılan sondajlardır.

Geliştirme Sondajları: Yeri saptanan herhangi bir yeraltı doğal zenginliğinin büyüklüğünü belirlemek ve içerdiği maddelerin dağılım alanını saptamak için yapılan sondajlardır. Bunlara ‘tespit kuyuları’da denir.

Üretim Sondajları: Sınıfları belirlenen yataktan üretim yapmak için ( Petrol,doğalgaz, su, kükürt yataklarında olduğu gibi) belirli bir plana uygun olarak açılan kuyulardır.

Yardımcı Sondajlar: Bir yatağın işletilmesi için gerekli bazı koşulları sağlamak amacı ile yapılan sondajlardır.

 

Back to Top