E-Posta: info@arzem.com.tr | Telefon: +90 312 446 59 44

Özel Amaçlı Sondajlar.

IMG_2966Belirlenen noktalarda yapılan sondajlarla firmamızın ölçme kontrol grubu tarafından birebir zemini görme ve numune alma işlemi yapılmaktadır. Ortaya çıkan zemin özellikleri bölgesel jeolojik bilgilerle korele edilmektedir. Lokal değişiklikler varsa ortaya konmaktadır.  Sondaj aşamasında yerinde yapılan deneylerle zeminle ilgili sıkışma değerleri bulunmaktadır. Örselenmemiş numuneler ve karot numuneleri alınarak laboratuvara gönderilmektedir.

Back to Top