E-Posta: info@arzem.com.tr | Telefon: +90 312 446 59 44

Yerleşime Uygunluk Etütleri.

proje4Yapılan değerlendirme sonucunda, firmamız tarafından imar planının yeniden yapılması gereken yerleşmeler,kısmen veya tamamen imar planı revizyonu yapılacak yerleşmeler, kısmi imar planı değişikliği yapılması gereken yerleşmeler, imar planı ile ilgili işlem yapılması gerekmeyen yerleşmeler belirlenir. Ayrıca imar planı yapılmış olan ancak henüz yapılaşmamış alanların (imar planlarının gelişme alanları, mevzii imar planları vb.) olası bir afetten etkilenme durumuna dair işlem ve değerlendirmeler de yapılır. ­

İmar planının yeniden yapılması, revizyonu veya kısmi imar planı değişikliği yapılması gereken hallerde, imar planının yapımı sırasında yararlanılan jeolojik/jeoteknik etüt raporları yeniden ele alınır ve hazırlanır.

İnşaat uygulamalarına, imar planlarında değişiklik yapılacak alanlar ve revizyonlar tamamlandıktan sonra geçilir. İmar planı bütününde veya kısmi olarak işlem yapılmasına gerek bulunmadığına karar verilen alanlarda, inşaat ruhsatları ile ilgili işlemler imar planları ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.

Back to Top