info@arzem.com.tr
  • TR
  • EN
+90 312 446 59 44

Kaya ve Toprak Şev Stabilite Projeleri

Özellikle eğimli arazilerde arazinin doğal yapısı değiştirilirken oluşturulan yeni şevlerin duraylı olup olmadığının araştırılması, gelecekte oluşabilecek büyük felaketlerin önlenmesi adına çok önemlidir.

Firmamız bünyesindeki Ölçme Kontrol Grubu tarafından araziden elde edilen veriler ile Proje Grubumuzca yapılan analizler sonucunda olağan durum stabilitesi kontrol edilerek gerekli çözüm yolları bulunarak uygulamaya konulmaktadır.

arzem