info@arzem.com.tr
  • TR
  • EN
+90 312 446 59 44

Mikrotremor

13/02/2018

Mikrotremorlar yerin ve yapıların çok küçük genlikli titreşimleridir. Mikrotremorlar rüzgar, okyanus dalgaları, jeotermal reaksiyonlar, küçük büyüklüğe sahip yer sarsıntıları gibi doğal etkiler yanında kültürel gürültü olarak tanımlanan başta trafik hareketleri olmak üzere insanların yaşam sürecinde neden oldukları hareketlilikten kaynaklanmaktadır. Mikrotremor kayıtlarının analizinde farklı teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler spektral genlikler referans olarak alınan bir noktaya göre rölatif spektral oranlar ve yatay bileşenin düşey bileşene olan spektral oranlarıdır. Mikrotremor kaydıyla yapılan değerlendirmeye çalışma alanına ait hakim titreşim periyotları elde edilerek zemin hakkında bilgi sahibi olunulur.

arzem