info@arzem.com.tr
  • TR
  • EN
+90 312 446 59 44

Piezometre

13/02/2018

Zemin suyunun basıncını ölçmek için yerleştirilen aygıtlara piezometre adı verilir. Her ölçüm şeklinde, ölçme aygıtına doğru veya ondan dışarı akış oluşarak gerçek zemin su basıncı ile denge sağlanmaktadır. Denge için gerekli süre zeminin permeabilitesine ve ölçüm aygıtının türüne bağlı olarak değişmekte olup buna tepki süresi adı verilmektedir.Cidar üzerindeki noktalarda basınç veya basınç yükseklikleri ölçümleri piyezometre deliklerine bağlanan uygun yapılır.

arzem