info@arzem.com.tr
  • TR
  • EN
+90 312 446 59 44

Plaka Yükleme

13/02/2018

Bir plaka uygulanan yük ile birlikte plakanın yapacağı oturmanın ölçülmesine dayanmaktadır. Deney hem sığ derinliklerde hem de bir şaft içerisinde veya sondaj tabanında uygulanabilir.
Küçük çaplı bir plakaya (yaklaşık 8cm çaplı) yük bindirilir. oturma saati yardımıyla (normalde 3 adet) yerde oluşan oturma miktarı ölçülür ve bunların ortalamaları alınır.

Bu deneyde bir piston ile tonajlı kamyon kaldırılmaya çalışılır belirli bir yerden sonra kamyon kaldırılamaz ve yere basınç yapmaya başlar. Deney süresi yaklaşık 10 dakikadır. Hızlandırılmış plaka yükleme deneyi ise en fazla 2-3 dakikadır ve aynı sonuçlar elde edilir. Zeminin nihai taşıma gücüne, deformasyon modülüne ve yatak katsayısının hesaplanmasına yönelik veriler elde edilir.

arzem