info@arzem.com.tr
  • TR
  • EN
+90 312 446 59 44

Pressiyometre

13/02/2018

IMG_20121112_153457Bu deney zemin,yumuşak kaya ve kaya (dilatometre) birimlerinde gerilme-deformasyon ilişkisinden faydalanılarak, zeminin dayanım parametrelerinin tayini ve temel altında oluşacak oturmaların hesaplanması amacıyla yapılmaktadır. Deneyde 2 ucu gaz, ortası su ile şişebilen silindirik bir prob. sondaj kuyusu içinde şişirilir. Bu işlem sırasında prob içine giden sıvının miktarı ve basınç deneyin her safhasında ölçülerek kaydedilir. Sıvı miktarı ve basınç kullanılarak yapılan teorik hesaplar sonucunda zeminin gerilme deformasyon eğrisi elde edilir.

Zeminlerin mukavemet, deformasyon karakteristiği, sıkışabilirlik, permeabilite, vb. parametreler geoteknik araştırmalar ve uygulamalar için gereklidir. Özellikle numune almanın zor olduğu sert killer ve ayrışmış, çatlaklı yumuşak kayaçlarda uygulanır.

arzem