info@arzem.com.tr
  • TR
  • EN
+90 312 446 59 44

CFA

CFA yöntemi küçük çaplı fore kazık inşasında kullanılan bir sistemdir. İnşa edilecek kazık boyundan daha uzun tam boyda bir burgu matkap kullanılarak kazık delgsisi yapılır. Delgi sırasında kullanılan matkap sürekli olup, delgi boyunca kazık alt ucuna kadar aynı yönde çevrilerek zemin içerisine sokulmaktadır. Bu şekilde kazılan zeminin bir kısmı yüzeye çıkarken, bir bölümü de zemin içinde kazık çeperlerine doğru deplase edilerek itilmektedir.
Delginin istenen derinliğe kadar yapılmasından sonra matkap dışarı çekilirken özel CFA
burgu matkabının ortasında yer alan boşluktan basınçlı olarak kuyu içine beton pompalanır. Delgi yapılan alan çalışma platformu yüzeyine kadar beton ile doldurulduktan sonra dışarıda önceden hazırlanmış donatı kafesi bir vibro kullanılarak veya kullanılmadan taze beton içerisine yerleştirilir.
CFA yöntemi ile inşa edilen kazıklar içi kazılarak boşaltılmış delgi ile inşa edilen fore kazık olmayıp, kazılan zemin yerinde kısmen deplase edilerek çeperlere itildiği için, kısmen içinde yapıldığı zemini ıslah eden yarı deplasman kazığı niteliğindedir.
Uygun zemin koşullarında küçük çap ve boylarda çok süratli imalat yapılabilmesine olanak verdiği durumlarda CFA kazık yöntemi tercih edilmektedir.