info@arzem.com.tr
  • TR
  • EN
+90 312 446 59 44

Zemin İyileştirme Projeleri

Zemin iyileştirme yöntemlerinde temel amaç, mekanik araçlarla zeminin boşluk oranının azaltılması veya zemin boşluklarının çeşitli bileşimdeki karışımlarla doldurulması işlemidir. Zemin iyileştirme yöntemleri, zayıf zeminin taşıma kapasitesini artırmak, toplam oturmayı azaltıp konsolidasyonu hızlandırmak, dolgu ve şevlerin stabilitesini sağlamak, istinat duvarlarını desteklemek, zeminin potansiyel sıvılaşma riskini azaltmak amacıyla yapılır.

Zemin ıslah yöntemlerinin güvenilir ve doğru olarak uygulanması için Proje Grubumuz tarafından hazırlanan  projelerle tüm zemin iyileştirme yöntemleri hayata geçirilmektedir.

arzem